hgs  eokul   lgs   kyk  
  30.05.2023  

Konya Eczacı OdasıKonya Eczacı Odası Ana Sayfasına Ulaşmak için Buraya Tıklayınız

İletişim Bilgilerimiz

Adres :
Meram Yaka Cad. Kürden Mh. No:111
42090 Konya / TÜRK?YE

Tel : +90 332 353 90 00 (pbx)

Fax : +90 332 351 28 47

E-Posta : bilgi@keo.org.tr

Konya Eczac? Odas? Tarihçesi

Türk Eczac?lar? Birli?i Kanunu (No.6643) 25 Ocak 1956 tarihinde kabul edilmi? ve 2 ?ubat 1956 ve 9223 say?l? Resmi Gazete’de yay?nlanm??t?r.

Bu Kanunun geçici maddesi uyar?nca yay?n tarihinden itibaren 2 ay içinde meslek ile ilgili cemiyetler genel kurullar?n? toplayarak ilk büyük kongre için be?er temsilci seçerler. ?lk Büyük Kongre’de kanunun yay?nland??? tarihten sonra 4 ay içinde Sa?l?k ve Sosyal Yard?m Bakanl???n?n davetiyle Ankara’da toplanarak Merkez Heyeti, Yüksek Haysiyet Divan? üyelerini ve Denetçileri seçerler.

Nitekim bu maddenin uygulanmas? ile ilk Büyük Kongre (Kurtulu? Kongresi) Ankara’da Sa?l?k ve Sosyal Yard?m Bakanl??? Konferans Salonunda Bakan Dr. Nafiz KÖREZ Ba?kanl???nda 21 May?s 1956 tarihinde toplanm??t?r.

Konya Eczac? Odas? 1956 y?l?nda kurulmu?tur. Bu tarihten önce ?ehrimizde 5 eczane bulunmaktayd?.